Benus

Kontakt

 • Centrala firmy:
 • BENUS Sp. z o.o.
 • ul. Wykopy 5
 • 60-001 Poznań
 • tel./fax +48 (61) 830-66-61
    +48 (61) 830-66-66
    +48 (61) 651-69-79
    +48 (61) 651-78-06
 • e-mail: sekretariat@benus.pl
 • KRS 0000081834 - Rejestr Przedsiębiorstw
 • Sądu Rejestrowego w Poznaniu
 • NIP 779-00-20-181
 • PL 7790020181
 • Regon P-630519823
 • Kapitał zakładowy 100 000 zł
 • Przedstawiciele regionalni:
 • Gdańsk: 660 772 654
 • Katowice: 606 751 232
 • Łódź: 668 110 300
 • Poznań: 660 717 539
 • Szczecin: 660 717 539
 • Warszawa: 668 110 200
 • Wrocław: 606 766 107
przedstawicieli regionalnych